ULC: Otwarcie lotniska w Krośnie

1 post / 0 new
pawi
Portret użytkownika pawi
Offline
Dołączył:: 03/05/2009
Posty: 4848
ULC: Otwarcie lotniska w Krośnie

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński wydał decyzję dzięki której możliwe jest ponowne otwarcie dla ruchu lotniczego lotniska w Krośnie.

W listopadzie 2009 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego postawił zamknąć lotnisko Krosno z powodu niespełnienia wymagań eksploatacyjnych mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych.

Należały do nich m.in.:

* istnienie dwóch dróg publicznych, przebiegających przez teren lotniska;
* usytuowanie budynku własnościowego w granicach lotniska;
* usytuowanie boiska z barakiem w granicach lotniska.

Wskazane obiekty nie miały związku z przeznaczeniem i wykorzystaniem terenów na cele lotnicze.

W marcu br., na wniosek prezydenta Krosna, inspektorzy ULC dokonali kontroli lotniska, której celem było sprawdzenie spełnienia wymagań oraz potwierdzenie usunięcia nieprawidłowości.

W trakcie kontroli inspektorzy potwierdzili wprowadzenie przez zarządzającego lotniskiem stosownych procedur oraz czynności eliminujących wskazane nieprawidłowości, które zagrażały bezpieczeństwu operacji lotniczych. Inspekcja wykazała również, że ograniczono wykorzystywanie przez osoby trzecie istniejących dróg przebiegających przez teren lotniska, których skrajnie nie przekraczają powierzchni ograniczających, poprzez:

* wprowadzanie przez zarządzającego dla wyznaczonych podmiotów przepustek dla pojazdów korzystających z przejazdu przez teren lotniska;
* stosowanie ciągłej kontroli wchodzących i wjeżdżających na teren lotniska prze służby straży miejskiej w Krośnie;
* ustawienie znaków drogowych lub ostrzegawczych;
* umieszczenie zapisu Instrukcji Operacyjnej Lotniska Krosno o koordynacji ruchu pojazdów naziemnych z operacjami lotniczymi, ze szczególnym podkreśleniem podporządkowania ruchu pojazdów naziemnych ruchowi statków powietrznych.

Prezes ULC zatwierdził również, na wniosek Prezydenta Krosna oraz po uzgodnieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Instrukcję Operacyjną Lotniska.

Tym samym uznano, iż wszystkie nieprawidłowości powodujące zagrożenie w ruchu lotniczym zostały usunięte. Za podjęciem takiej decyzji przemawiał również interes strony jak również interes społeczny związany z potrzebą eksploatacji lotniska przez Aeroklub Podkarpacki oraz zakłady lotnicze.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

___________________________________________________________________________________


PriceRadar Image Banner 468 x 6016
Samouczek - czyli jak zacząć zabawę ze wstawianiem swoich zdjęć na forum